از یک هفته بدین سو روند ثبت نام رای دهندگان در سرتاسر افغانستان برای انتخابات شورای ملی و ولسوالی های کشور کلید خورده است، در این بین فعالین مدنی هرات معتقدند، تا هنوز مردم باور چندانی به اشتراک در انتخابات پیش رو ندارند، این فعالین معتقدند تا زمانیکه امنیت انتخابات و شفافیت در این روند ملی برقرار نشود، برایند مناسبی در پی نخواهند داشت.

با این حال باشندگان هرات معتقدند، انتخابات در زمان معین آن برگزار نخواهد شد، این باشندگان تاکید دارند، حضور کم رنگ مردم در مراکز  ثبت نام انتخابات پیش رو  نشان میدهد که مردم رغبت چندانی به اشتراک در انتخابات ندارند.

از سویی هم مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری انتخابات در فضای امن و بدور از هر گونه تقلب سخن میزنند، داوود صدیق زاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات، از مخالفان مسلح دولت می خواهد تا با روند صلح یکجا شده و سپس در پروسه انتخابات شرکت کنند.

این نگرانی ها در حالی مطرح میشود که در جریان هفته گذشته طالبان دو بار مراکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت های بادغیس و غور را هدف قرار دادند، باید قضاوت را به دست گذر زمان بسپاریم و ببینیم سرنوشت این دوره انتخابات به کجا خواهد انجامید؟

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb