مسوولان از آغاز سروی ها روی پروژه تاپی خبر میدهند؛ اما هنوز از روند استخدام و آغاز کار حفاری آن خبری نیست. مقام های محلی هرات میگویند: رییس دفتر ولایتی پروژه تاپی در نشستی با والی هرات از آغاز سروی­های زمینی، هوایی و سروی های لیزری از طریق فضا در ولایات مختلف مسیر تاپی خبر داده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تاریخ دقیق آغاز روند استخدام و کار حفاری این پروژه معلوم نیست.

در همین حال  توریالی طاهری عضو شورای ولایتی هرات میگوید کار حفاری این پروژه هنوز از داخل ترکمنستان شروع نشده است چه بسا افغانستان. معاون این شورا میگوید هیچ یک از نهاد های دولتی از آغاز کار این پروژه اطلاعی ندارند و نوید هایی که به مردم داده میشود خیالی است.

از سویی هم آگاهان امور سیاسی میگویند سروی ها روی این پروژه قبل از افتتاح آن شروع شد و این خبر در حال حاضر هیچ نویدی برای مردم افغانستان نیست. آنان میگویند مردم انتظار آغاز کار حفاری این پروژه در خاک افغانستان را میکشند. این آگاهان میگویند: مقام های مرکزی نباید از این پروژه برای کمپاین های انتخاباتی و بهره بری های سیاسی شان استفاده سو کنند.

چانه زنی­ها بر سر این پروژه از حکومت های گذشته تا کنون جریان داشته است. تا اینکه این پروژه حدود دو ماه پیش با حضور رهبران چهار کشور عضو آن به گونه رسمی در هرات افتتاح شد. آگاهان امور به این باور اند که افتتاح این پروژه برای کمپاین­های انتخاباتی رییس جمهوری بوده است و آغاز کار عملی آن همزمان با برگذاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb