همزمان با راه اندازی عملیات های  نظامی در فراه، پاسگاه های امنیتی نیز با سلاح های  مدرن تجهیز خواهند شد. فضل احمد شیرزاد فرمانده پولیس این ولایت میگوید فراه قرار است به زودی کمبود نیروی نظامی نیز رفع شود. او می گوید با وتجهیز نیروهای امنیتی، شماری از پاسگاه های که با کمبود نیروهای امنیتی روبرو اند، نیز سربازان امنیتی آنرا افزایش خواهند داد.

در همین حال فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه از تجهیز نیروهای امنیتی در فراه استقبال میکند، اما از دولت میخواهد که در کنار تجهیز ساختن نیروهای امنیتی، همکاری ساکنان ولسوالی های این ولایت را نیز جلب کنند.

از سوی هم فعالین مدنی فراه نگران فساد در سفوف نیروهای امنیتی این ولایت هستند.فعالین مدنی در این ولایت میگویند باید در بخش های از نیروهای امنیتی اصلاحات به وجود بیاید تا امنیت دوامدار شود.

مسوولان محلی در فراه در حالی از افزایش نیرو تجهیزات نظامی مدرن در این ولایت خبر میدهند که چندی قبل حدود سیصد سرباز خیالی در صفوف پولیس فراه شناسایی شدند. آنگونکه مسوولان محلی میگویند هر ماه معاش این سربازان به جیب افراد مشخص رفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb