نگرانی از افزایش تهدیدهای امنیتی در برابر خبرنگاران هرات!

جلسه کمیته امنیت و مصئونیت خبرنگاران در هرات با حضور فرمانده پولیس و رئیس امنیت ملی این ولایت برگزار شد. اعضای کمیته در این نشست از افزایش چالش‌ها در برابر خبرنگاران و فعالان رسانه ای در این ولایت طی ماه های اخیر اظهار نگرانی کردند. در این نشست مشخصا روی برخورد نادرست یک سرباز امنیت ملی در شب ۲۵ حمل  با یک خبرنگار و همچنان سرقت اموال دفتر یکی از تلویزیون های خصوصی مورد بحث قرار گرفت. مونسه حسن زاده رئیس کمیته امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه میگوید رئیس امنیت ملی و همچنان فرمانده پولیس هرات تعهد سپردند که پس از این جلو برخورد نادرست با خبرنگاران از سوی بخش های امنیتی گرفته شود.

از سوی هم جنرال محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس هرات که در نشست کمیته امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه ها شرکت کرده است تاکید دارد که نیروهای امنیتی پاسبان آزادی بیان و دموکراسی هستند. او میگوید با کسانی که در جهت تامین امنیت جان و مال خبرنگاران و رسانه ها سهل انگاری کند برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

در همین حال خبرنگاران و فعالان رسانه ای در هرات از مسوولان امنیتی خواستار توجه بیشتر به وضعیت امنیتی خبرنگاران و رسانه ها هستند.  این شمار از خبرنگاران تاکید دارند، هنگام انجام وظیفه برخی از نیروهای امنیتی با خبرنگاران برخورد مناسبی انجام نمی دهند.

 

در نشست کمیته امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه ها  رئیس اداره امنیت ملی از برخورد غیر قانونی که از سوی یکی از سربازانش با یکی از خبرنگاران صورت گرفته بود معذرت خواست و تاکید کرد که پس از این چنین رویدادی رخ نخواهد داد. با اینکه مقام های محلی در هرات تاکید می کنند که با مسوولانی که به خبرنگاران اطلاعات ندهند و مخالف آزادی بیان باشند برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت اما شماری از خبرنگاران این ادعا را شعار بیش نمی دانند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb