طالبان مسلح سه تن را در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور تیرباران کردند.

طالبان مسلح صبح روز سه شنبه یک موتر مسافربری که از هرات عازم شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور بود را توقف دادند و پس از سرقت اموال تمام مسافرین شش مرد را هدف گلوله باری قرار دادند. شاهدان عینی میگویند دو فرد مسلح که لباس ارتش ملی به تن داشتند واز جمله مخالفین مسلح دولت بودند بر مسافرین آتش گشودند.

زخمی شده گان این رویداد که سه تن می باشند جهت تداوی به بیمارستان ولایتی غور انتقال داده شده اند.  آنگونکه یک تن از مسافرین میگوید طالبان زنان و اطفال را هدف قرار نداده اند. از سوی عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید در این رویداد که در بازار میدانک بره خانه در فیروز کوه رخ داده است سه تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. او میگوید بررسی ها نشان میدهد که طالبان مسلح اقدام به این کار کرده اند.

از سوی هم شورای ولایتی غور نگران افزایش نا امنی ها در مسیر شاهراه هرات غور است. به گفته یک عضو این شورا شلیک بر مسافرین در منطقه ای صورت گرفته است که یک پوسته امنیتی نیز در آن منطقه فعالیت دارد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb