صدها تن از باشندگان هرات با حضور در خیابان های این شهر؛۲۹ ام حمل سالروز تصرف هرات به دست مجاهدان را گرامی داشتند.

کاروان راهپیمایی با گذشتن از مناطق مرکزی هرات،چگونگی ورود مجاهدان در تاریخ ۲۹ ام حمل به این شهر را تمثیل میکنند.اشتراک کنندگان این راهپیمایی تاکید دارند؛ آنان همانگونه که در برابر نیروهای ارتش شوروی سابق رزمیدند؛ اکنون نیز آماده اند از خاک کشور پاسداری کنند.از سویی هم محمد اسماعیل از رهبران برجسته جهادی در غرب کشور، با حضور در این راهپیمایی، اشتراک باشندگان هرات را در آن ستایش میکند.

باور ها بر این است که تصرف هرات به دست نیروهای مجاهدان بدون خون ریزی و در گرفتن نبرد های فرقه ای و به میان آمدن هرج و مرج در این شهر، یکی از نکات مهم در مورد تصرف هرات به دست مجاهدان است. پس از تصرف هرات به دست مجاهدان، نظام حکومتی در این شهر شکل گرفت و کار بازسازی و توسعه شهر آغاز شد.

مسوولان کمیسیون برگزاری مراسم ۲۹ ام حمل میگویند؛ قرار است مراسم ویژه گرامی داشت از این روز، به روز چهار شنبه در هرات برگزار شود، و نور افشانی آسمان این شهر ، یکی از برنامه های کمیسیون برگزاری مراسم ۲۹ ام حمل است.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb