داستان غصب زمین در ولایت هرات از شهر به ولسوالی ها تغییر مکان داد!

زورمندان بخشی از زمین های دولتی در ولسوالی کهسان هرات را غصب نموده اند. امین الله سروری ولسوال کهسان میگوید: مسوولان محلی در باز پس گیری زمین های غصب شده باید جدیت بیشتری به خرج دهند. وی تاکید دارد،موضوع غصب زمین های دولتی نیازمند پیگیری جدی است.

در سال های پسین به پرونده های غاصبان و زمین خواران در هرات توجه چندانی نشده است، واسع سعیدی فعال مدنی با انتقاد از عملکرد مسوولان محلی هرات میگوید: افرادیکه که اقدام به غصب زمین های مردم و دولت میکنند هویت شان مشخص است، اما عدم محاکمه زمین خواران و هم دستی برخی از ماموران دولت با غاصبان زمین در آینده میتواند به ضرر مردم و دولت تمام شود.

از جانب دیگر مسوولان محلی هرات تاکید دارند، موضوع غصب زمین ها تنها در ولسوالی کهسان نه، بلکه در اکثر والسوالی های هرات جریان دارد، آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: کمیسیونی به هدف شناسایی زمین خوران فعالیت میکند، اما از میزان زمین های که طی سال های اخیر در هرات غصب شده آماری ارائه نمی کند.

موضوع غصب زمین ها در شهر و ولسوالی های هرات تازه گی ندارد، بلکه در سال های اخیر چندین بار باشندگان و فعالان مدنی هرات از افزایش زمین خواران در این ولایت ابراز نگرانی کرده اند.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb