روز شنبه هفته روان روند ثبت نام رای دهندگان در هرات آغاز شد؛ اما تا کنون شمار اندکی از باشندگان هرات در این روند سهم گرفته اند. شماری از اعضای شورای ولایتی باور دارند؛ کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان باید در مورد اشتراک مردم در روند ثبت نام رای دهندگان، تلاش بیشتری به خرج دهند، تا شهروندان کشور در این روند سهم بگیرند.

از سویی هم فعالان مدنی هرات نیز نگران سهم گیری اندک مردم در روند ثبت نام رای دهندگان هستند. به باور کنشگران مدنی در هرات، انتخابات جنجالی ریاست جهموری سبب بی باوری مردم نسبت به روند انتخابات شد؛ و حضور کم رنگ مردم در محل های ثبت نام رای دهندگان نیز، بیانگر بی اعتمادی آنان نسبت به این روند است.

در همین حال سید مسیح حسینی مسوول مرکز ثبت نام رای دهندگان در هرات از ارایه آمار شمار کسانیکه در جریان روز های پیسین برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند خود داری میکند؛ اما از برنامه های شان برای آگاهی دهی به مردم بخاطر سهم گرفتن در انتخابات پیشیرو سخن میگوید.

قرار است روند ثبت نام رای دهندگان در سه مرحله صورت بگیرد؛ در مرحله اول باشندگان شهر ها، در مرحله دوم باشندگان مرکز ولسوالی ها و در مرحله سوم؛ باشندگان مناطق روستایی، برای اشتراک در انتخابات پیشرو ثبت نام میکنند. بر اساس طرح جدید کمیسیون انتخابات، کارت های رای دهی پیشین باطل شده و شهروندان افغانستان با استفاده از شناسنامه های شان، حق شرکت در انتخابات را دارند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb