نگرانی مسوولان محلی ولسوالی اوبه هرات از حضور و فعالیت های مخالفان مسلح دولت!

مسوولان محلی در ولسوالی اوبه هرات نگران حضور مخالفان مسلح دولت در این ولسوالی هستند. به گفته ای آنان صدها طالب مسلح در این ولسوالی فعالیت دارند و هر ازگاهی دست به حملات تخریبی برضد حکومت می زنند.

آنگونه که رحم الدین ولسوال اوبه هرات می گوید: برای سرکوب طالبان در این ولسوالی نیاز به راه اندازی حملات هوایی و عملیات های گسترده نظامی است.

هم اکنون طالبان چندین قریه کوهستانی ولسوالی اوبه را در کنترول دارند. نیروهای امنیتی با اینکه در گذشته عملیات هایی را در این مناطق راه اندازی کردند اما پس از برگشت این نیروها، طالبان دوباره برگشتند و بر این قریه ها مسلط شدند.

حضور و فعالیت های مخالفان مسلح دولت در ولسوالی اوبه هرات، نگرانی شورای ولایتی این ولایت را نیز به دنبال داشته است. وکیل احمد کرخی مسوول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات می گوید: طالبان در کنار حمله بر پوسته های امنیتی و آزاد و اذیت مردم، تهدید جدی در برابر ساخت سرک هرات-چشت نیز هستند.

ولسوالی اوبه هرات با ولایت های غور و بادغیس هم مرز است و هر ارگاهی مخالفان مسلح دولت از این ولایت ها نیز در این ولسوالی تجمع می کنند. مسوولان محلی در اوبه می گویند: به دلیل کوهستانی بودن شمار زیادی از قریه های این ولسوالی، جنگ به نفع طالبان است و نیروهای امنیتی از بیم اینکه تلفات ندهند، از راه اندازی عملیات صرف نظر می کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb