افزایش ناامنی ها و گسترش دامنه فساد اداری در هرات، فعالین مدنی و اعضای شورای ولایتی این ولایت را نگران ساخته است، شماری از اعضای جامعه مدنی هرات طی نشست مطبوعاتی، تلفات غیر نظامیان در ولسوالی شیندند و افزایش ترورها و قتل های مروز در این ولایت را نتیجه ناکارا بودن برنامه های اداره محلی در پیوند  به مهار ناامنی ها میدانند. آنان از مسوولان هرات خواستار سر و سامان بخشیدن به اوضاع فعلی هرات هستند.

از جانب دیگر این شمار از فعالین ادعا دارند، اداره های گمرک، صحت عامه، پاسپورت و برخی از حوزه های امنیتی هرات به گونه گسترده در فساد اداری و کارشکنی دست دارند. آنان عدم نظارت اداره محلی و حکومت مرکزی از گمرک هرات را یکی از دلایل گسترش فساد در این اداره عنوان میکنند.

در سوی دیگری این نشست خبری، اعضای شورای ولایتی هرات باور دارند، اگر معضل فساد اداری و ناامنی در هرات مهار نشود با توجه به بی باوری مردم به دولت انتخابات به گونه موفقانه آن در این ولایت برگزار نخواهد شد.

اما مسوولان محلی هرات ادعای فعالین مدنی را نمی پذیرند و از آنان در قسمت موجودیت فساد اداری در اداره های  دولتی خواستار ارائه اسناد موثق هستند، جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تاکید میکند، مسوولان محلی در قسمت محو فساد اداری و تامین امنیت از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

این نگرانی ها در حالی مطرح میشود که با گذشت ۲۳ روز از آغاز سال ۹۷ تا کنون، رویداد های هراس افگنانه ، ترورها و قتل های مبهم جان چندین تن از باشندگان هرات  را گرفته است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb