ده ها تن از باشنده های ولسوالی کرخ هرات در اعتراض به غصب زمین های شان از سوی زورمندان و غاصبان زمین، در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. این شهروندان می گویند که زورمندان با ساخت اسناد جعلی نزدیک به دو هزار جریب زمین شان را غصب کرده اند.

آنان همچنان ادارات دولتی را همدست زورمندان می خوانند و تاکید دارند که بارها به ادارات دولتی مراجعه کرده اما به مشکلات شان رسیده گی نشده است.

اما مقام های محلی در ولایت هرات اطمینان می دهند که شکایت های این معترضان بررسی می شود و اگر زمین های شان غصب شده بود، دولت در زمینه پس گیری زمین های شان اقدام می کند. آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: دولت پیش از این هیاتی را برای پس گیری زمین های دولتی و شخصی از چنگ زورمندان و غاصبان زمین تشکیل داده است.

شماری از آگاهان امور با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه پس گیری زمین های غصبی می گویند: اداره محلی هرات در امر مبارزه با غاصبان زمین و جلوگیری از غصب زمین های دولتی و شخصی ناکام بوده است.

هرات در زمینه غصب زمین در صدر ولایت های افغانستان قرار دارد. ده ها هزار جریب زمین در شهر و ولسوالی های این ولایت از سوی زورمندان و غاصبان غصب شده و حتا این زمین ها به مردم به فروش رسیده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb