وزارت صحت عامه به همکاری نهادهای بین المللی تلاش دارد تا از مرگ و میر مادران و نوزادان در مناطق دور دست و محروم جلوگیری کند. به همین منظور برنامه آموزش قابله ها را روی دست گرفته است. این قابله ها باشنده های محل هستند و قرار است پس از فراغت به مناطق اصلی شان بازگشته و در قالب آشیانه های صحی، برای مادران و نوزادان خدمات صحی ارایه کنند.

این برنامه به منظور کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در مناطق دور دست و محروم ولایت های هرات و غور راه اندازی شده است. غلام نبی حنفی مسوول انستیتیوت علوم صحی هرات میگوید قرار است نزدیک به سی قابله به مدت ۲۶ ماه آموزش دیده و برای ارایه خدمات صحی به مادران و نوزادان، در قریه ها و مناطق دور دست و ناامن مستقر شوند.

قرار است شماری از این قابله ها در مناطق محروم ولایت غور خدمات صحی ارایه کنند. جمعه گل یعقوبی رییس صحت عامه ولایت غور با ابراز نگرانی از کمبود قابله ها در غور می گوید: در مرکز و ولسوالی های این ولایت تنها ۸۷ قابله فعالیت دارند و نظر به نفوس این ولایت، این شمار بسیار اندک است.

این برنامه از سوی وزارت صحت عامه به همکاری برخی نهادهای بین المللی برگزار شده است. با این حال مسوولان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان نگران مرگ و میر مادران کشور هستند. به گفته ای خالد شریفی مسوول نظارت و ارزیابی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان به دلیل عدم دسترسی مردم به خدمات صحی، در هنگام ولادت از هر هزار مادر، شش تن جان های شان را از دست می دهند.

اما این قابله ها می گویند که پس از فراغت حاضر هستند تا در مناطق شان برای مردم خدمات صحی ارایه کنند. به گفته ای آنان، تهدیدهای طالبان و افراد مسلح غیر مسوول در محل زندگی شان وجود دارد اما آنان حاضر هستند تا در برابر این تهدیدها مبارزه کنند.

 

مرگ و میر مادران و نوزادان هنگام ولادیت در ولایت های حوزه غرب کشور همواره نگران کننده بوده است. نبود مراکز صحی، خراب بودن راه ها و کوهستانی مناطق باعث شده است تا برخی مادران و نوزادان سر وقت به مراکز صحی نرسند و جان های شان را از دست دهند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb