یک جوان به شکل مرموزی در دوکانش شب هنگام در شهر هرات به قتل رسید. این جوان حدودا بیست ساله که  کارمند یک شرکت فروش تکت هواپیما بوده با ضربات چاقو کشته شده است.

سید عالم پدر این جوان که غم از دست دادن پسر کمر اش را خم نموده میگوید؛ پسرش کارمند یک شرکت فروش تکت هواپیما بوده و شامگاه دوشنبه؛ در داخل دفترش با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

جسم بی جان این جوان که هنوز خون زخم هایش تازه است؛ برای آخرین بار به خانه اش آورده میشود؛ در میان ناله و فغان نزدیکان قربانی؛ کسانیکه از وقوع موارد گونانگون قتل آن هم درست در امن ترین نقاط شهر هرات نگران هستند و حکومت را در پیشگیری از جرایم ناکام میدانند.

پولیس به دقت محل قتل این جوان را زیر ذرره بین قرار داده، تا شاید بتواند از قاتلان سر نخی پیدا کند؛ اما آنگونه پیداست قاتلان از خود رد پایی در محل قتل به جا نگذاشته اند؛ هرچند این مکان با سیستیم دوربین های مدار بسته مجهز است؛ ولی حمله کنندگان پس از انجام قتل؛ دیسک فیلم ضبط شده دوربین های مدار بسته را با خود برده اند.

این جوان در حالی با ضربات چاقو به قتل میرسد؛ که دسترسی آسان و فروش آزادانه انواع گوناگون جنگ افزار های سرد در هرات؛ همواره نگرانی جدی هراتیان را در پی داشته است. آمار بیمارستان مرکزی هرات نیز نشان میدهد؛ روزانه چندین نفر که با ضربات چاقو زخمی میشوند؛ برای درمیان به این مرکز انتقال پیدا میکنند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb