پولیس هرات بیش از هفده کیلوگرام مواد مخدر نوع هیروئین را کشف و ضبط کرده است.

پولیس این مواد مخدر را از داخل قوطی های کرم دست و صورت کشف و به دست آورده است. این مواد مخدر نوع هروئین از داخل یک موتر در دروازه ورودی میرداوود به دست آمده است. پولیس می گوید این مواد مخدر که بیش از هفده کیلوگرام است از ولایت لغمان بارگیری شده بود و قرار بود وارد شهر هرات شود. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات می گوید: یک تن که باشنده اصلی ولایت لغمان است، در پیوند به قاچاق این مواد گرفتار شده است.

تاهنوز مشخص نیست که قرار بود این فرد این مقدار مواد مخدر را در داخل شهر هرات به فروش برساند و یا به دیگر مناطق انتقال دهد. این مقدار مواد مخدر در حالی به دست پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات افتاده است که در سال های اخیر این ولایت به مسیر مهم قاچاق و ترانزیت مواد مخدر مبدل شده است.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: قاچاقبران از مناطق زیرنفوذ مخالفان مسلح دولت اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند اما تاکید دارد که در یک سال اخیر هزاران کیلوگرام مواد مخدر به دست نیروهای امنیتی افتاده است و ده ها تن در پیوند به قاچاق این مواد مخدر، دستگیر شده اند.

هرات با داشتن مرز مشترک با دو کشور ایران و ترکمنستان همواره شاهد حضور و تردد قاچاقبران مواد مخدر بوده است. از سوی هم فعالیت فروشنده های مواد مخدر در شهر هرات نیز سبب شده است تا قاچاقبران بر این ولایت تمرکز کنند. براساس گزارش ها، سالانه بیش از یازده تن مواد مخدر از سوی معتادان در شهر هرات دود می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb