در جریان چند روز نخست سال روان خورشیدی، نزدیک به ۶۰۰ تن در جریان رویدادهای ترافیکی در این ولایت زخمی شده اند که از این میان، چهار تن جان های خودرا از دست داده اند. مسوولان صحی در هرات می گویند که سه تن از قربانیان این حوادث ترافیکی، کودکان هستند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان حوزوی هرات تاکید دارد که این آمار افزایش بیست درصدی را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته را نشان می دهد.

بیشتر این افراد در جریان روزهای رخصتی و در مسیر تفریح گاه ها و مرکز شهر هرات زخمی شده اند. گفته می شود که بیشتر این افراد ملکی به وسیله موترسایکل ها دچار حادثه ترافیکی شده اند. شماری از افرادی که در حوادث ترافیکی صدمه دیده می گویند: بی احتیاطی دلیل اصلی این رویدادها بوده است.

از سوی دیگر مسوولان مدیریت ترافیک هرات دلیل اصلی حوادث ترافیکی در این ولایت را بی احتیاطی راننده ها و رفت و آمد هزاران عراده موترسایکل و سه چرخه عنوان می کنند. به گفته ای  غلام نبی فرخی سرپرست مدیریت ترافیک هرات، تردد موترهای ویشی یا اشترنگ راسته نیز بر شمار این حوادث ترافیکی افزوده اند.

آمار زخمی  ها و کشته های حوادث ترافیکی در ولایت هرات همواره بلند بوده است. در جریان سال گذشته نیز بیش از پنج هزار و ۵۰۰ تن در جریان رویدادهای ترافیکی در این ولایت زخمی شدند و بیش از ۱۲۰ تن هم جان های خودرا از دست دادند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb