تب خون دهند یا بیماری کنگو با گرم شدن هوا نگرانی مسوولان بیمارستان مرکزی هرات را در پی داشته است.

آنگونه که داکتر وضیم مسوول بخش آنتانی بیمارستان هرات می‌گویند: از در جریان سال گذشته این بیماری ساری ۲۴ تن را به کام مرگ کشانده است و در آغاز ماه حمل سال روان تا کنون دو مورد در بیمارستان هرات به ثبت رسیده، در حالیکه سال گذشته  در اواسط ماه ثور یک مورد در این مرکزی درمانی به ثبت رسیده بود.

یک منبع که نخواست نامش فاش شود می‌گوید: در کمتر از پانزده روز گذشته بیماری تب خون دهند جان  دو تن را در غرب افغانستان گرفته است. مسوولان بیمارستان هرات در حالی از احتمال افزایش این بیماری نگران هستند که تنها در غرب افغانستان یک مرکز درمانی تب خون دهنده وجود دارد.

از سویی هم افرادیکه به بیماری تب خون دهند گرفتار میشوند، پنجاه درصد چانس زنده ماندن شان را از دست می‌دهند، پرستاران تاکید دارند، بیماری تب خون دهند یا کانگو بیشتر در روستا ها و مناطقی که حیواناتی چون گاو، گوسفند و بز نگهداری میشود به وجود می آید، آنان تاکید دارند، برای پیشگیری از این بیماری همه افراد باید محیط زیست شان را پاک نگه دارند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb