الودگی ابهای زیر زمینی هرات نگرانی جدی مقام های محلی این ولایت را در پی داشته است. راتب حمیم رییس آبرسانی هرات میگوید: در کنار کاهش میزان ابهای زیر سطحی،الودگی آن نیز نگران کننده است.  تراکم بیش از حد نفوس در شهر هرات، و حفر چاه های آب آشامیدنی و فاضلاب در فاصله های نزدیک؛ از علت های اصلی آلودگی آب های شیرین در هرات پنداشته میشود؛ مسله ای که برای مسوولان ریاست حفاظت محیط زیست هرات هم نگران کننده است.

اما تنها نگرانی موجود در مورد آب های هرات، آلودگی آن نیست؛ کاهش میزان آب های سطحی و از سوی دیگر کاهش میزان بارندگی ها، از هم اکنون زنگ خطر را در مورد اینکه هرات در آینده دچار کمبود آب آشامیدنی شود؛ به صدا درآورده است.

از سوی هم مسوولان ریاست آبرسانی هرات هشدار میدهند؛ باید مصرف آب در این ولایت بگونه جدی مدیریت شود؛ در غیر آن ممکن هرات در سالهای پیشرو، با معضل کم آبی دچار شود.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb