شماری از زنان در ولایت هرات به خیمه تحصن صلح خواهان پیوستند. ده ها تن از زنان به این خیمه آمدند و حمایت شان از حرکت صلح خواهانه باشنده های ولایت هلمند اعلام کردند. آنان می گویند که از جنگ خسته اند و از طرف های درگیر می خواهند که از جنگ دست برداشته و برای حل مشکلات شان به میز مذاکره رو بیاورند.

 

این زنان همچنان تاکید می کنند که تا پروسه صلح در کشور نتیجه ندهد و طالبان از کشتار مردم و نیروهای امنیتی دست برندارند، به اعتراض های صلح خواهانه شان ادامه می دهند. با این حال خیمه تحصن به حمایت از حرکت صلح خواهانه باشنده های ولایت هلمند، از دو روز به این طرف در مقابل ساختمان ولایت هرات برپا شده است. شهروندان از شهر و ولسوالی های هرات به این خیمه پیوسته اند و خواهان تامین صلح  در کشور هستند.

صلح در افغانستان در بیش از یک و نیم دهه گذشته به یک رویا مبدل شده است. شهروندان افغانستان طرف های درگیر جنگ را همواره برای روی آوردن به صلح تشویق کرده اند اما به این خواست ها تاهنوز توجه چندانی نشده است.

خیمه های تحصن به حمایت از صلح طلبان ولایت هلمند در شماری از ولایت های کشور برپاشده است. این خیمه ها در حالی برپاشده که گفتگوهای صلح افغانستان در سطح جهانی بالا گرفته و تلاش های زیاد جهانی برای کشاندن طالبان به میز مذاکره جریان دارد.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb