توزیع بیش از یکصد جریب زمین برای کشاورزات جهت احداث باغ پسته در غور!

غور یکی از ولایت هایی است که با داشتن شرایط مناسب آب و هوایی زمینه کشت درخت پسته را دارا است. مسوولان ریاست زارعت آبیاری و مالداری میگویند این باغ ها در یکصد ویک جریب زمین در هفت ولسوالی این ولایت از طریق برنامه ملی باغداری وزارعت زراعت احداث خواهد شد. عبدالتواب تایب رییس زراعت و مالداری  غور میگوید : تلاش ها برای نهادینه شدن کشت نبات پسته در این ولایت جریان دارد.

قرار است ۳۵ جریب در ولسوالی دولتیار، ۳۳ جریب در مرکز فیروز کوه، ۲۰ جریب در ولسوالی ساغر و شهرک، دو جریب در ولسوالی تولک و ۶ جریب در ولسوالی دولینه پسته کشت شود. هر چند نبود راه های مواصلاتی و صادرات میوه های تازه یکی از چالش های اساسی سد راه کشاورزان از سوی رییس زراعت عنوان می شود اما به گفته وی معرفی میوه های خشک به شمول پسته باعث بهبود وضعیت کشاورزان در این ولایت خواهد شد.

آنگونه که مسوولان ریاست زراعت میگویند در نظر دارند تا ترویج احداث باغ‌های پسته را در سراسر ولایت غور گسترش دهند. از ایجاد باغ های پسته در کم‌تر از دو سال اخیر به عنوان ابتکاری نو برای بهبود اقتصاد باغداران و کشاورزان برای افزایش صادرات میوه‌ی خشک با ارزش کشور عنوان می‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb