کار ساخت سرک حلقوی افغانستان در ولایت بادغیس آغاز شده است. کار روی دو بخش این سرک به گونه ای هم زمان آغاز شده است که از دره بوم تا لامان امتداد دارد. مسوولان محلی در ولایت بادغیس می گویند که این دو بخش از سرک حلقوی بیش از هشتاد کیلومتر طول دارد و قرار است تا دو سال دیگر به بهره برداری برسد. به گفته ای فیض محمد میرزاه زاده  سرپرست ولایت بادغیس، مسوولیت ساخت این سرک را دو شرکت هندی و چینایی به عهده دارند.

شاهراه حلقوی افغانستان در ولایت بادغیس، ولایت های غربی کشور را با ولایت های شمالی وصل می سازد. کار ساخت این سرک پس از حدود سه ماه از افتتاح آن از سوی رئیس جمهور غنی آغاز شده است. مسوولان شرکت ساختمانی که مسوولیت ساخت این سرک را به عهده دارند می گویند: اگر مشکل امنیتی و مخالفت های مردمی صورت نگیرد، در زمان تعیین شده، کار این پروژه را به پایان می رسانند.

اما مسوولان امنیتی در ولایت بادغیس می گویند که نیروهای امنیتی جلو هرگونه حمله مخالفان مسلح دولت بر روند کار پروژه سرک حلقوی در این ولایت را می گیرند. آنان تاکید دارند که نیروی کافی امنیتی در منطقه مستقر هستند و هیچ گونه نگرانی در زمینه وضعیت امنیتی وجود ندارد.

کار ساخت سرک حلقوی کشور که غرب را به شمال وصل می کند بیشترازسه سال پیش ازسوی دوشرکت ترکی وآمریکاهی قرارداده شده بود که  به دلایلی متوقف وشرکت های ترکی و آمریکایی با میلیون ها دالرکشور راترک کردند که تاکنون ازشرکت ها ودکان داران قرارداد کننده بدهکار اند.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb