تغییرات اقلیمی سناریوی بحران کاهش آب را در هرات آغاز کرد!

سطح آب های زیر زمینی و بند سلمای هرات طی سال روان چهل درصد کاهش یافته است. براساس بررسی‌های مسوولان حوزه دریایی هریرود مرغاب به دلیل عدم بارندگی کافی در زمستان سال گذشته، سطح آب‌های زیر زمینی و بند سلما در هرات چهل درصد کاهش یافته است.  انجینیر نور احمد بارز رییس حوزه دریایی هریرود مرغاب طی نشست مطبوعاتی این وضعیت را “بحرانی و فاجعه بار” توصیف می‌کند و تاکید دارد، کاهش سطح آب مزارع کشاورزی این ولایت را به شدت تهدید می‌کند.

اما ظاهرا بحران کم آبی تنها دامن گیر ولایت هرات نه بلکه در سرتاسر افغانستان رخنه کرده است، انجینیر سلطان محمود محمودی رییس عمومی تنظیم امور وزارت انرژی وآب کشور که به هرات سفر کرده‌، می‌گوید: از مجموعه ۵۷ میلیارد متر مکعب منابع آبی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی تنها ۴۹ میلیارد مترمکعتب باقی مانده است که این آمار نشان دهند کاهش ۱۳ درصدی منابع در افغانستان است.

از سویی هم مسوولان وزارت انرژی و آب کشور برای مدیریت این بحران نگران کننده خواستار، جلوگیری از حفر چاه‌های عمیق و منع کشت گیاهانی به آبیاری فروان نیاز دارند هستند.

مسوولان وزارت انرژی و آب کشور در حالی از تدوین راهبر بلند مدت برای مقابله با بحران کم آبی سخن می‌زنند که به باور کارشناسان کش و قوس‌های سیاسی میان سران حکومت سدی شده در برابر مدیریت آب در افغانستان.

https://www.facebook.com/heratpaperfb