با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی کار انتقال هشتاد و پنج میگاوات برق وارداتی ایران به فراه لغو شد و حالا خبر از توقف کار پروژه برق آفتابی و بند بخش اباد به دستور ریس جمهوری به میان آمده است.

عبدالصمد صالحی منشی شورای ولایتی این ولایت می‌گوید توقف کار این دو پروژه مهم باعث دوری مردم از حکومت خواهد شد.

فعالین مدنی درفراه می‌گویند از چنده ماه بدین سو کار عملی بند بخش اباد متوقف شده است. این افراد می‌گویند  در نتیجه برخورد سلیقه ای دولت مرکزی طی شانزده سال اخیر هیچ  پروژه بزرگ حیاتی در فراه تاکنون عملی نشده است.

از سوی هم شماری از باشندگان این ولایت تاکید می‌کنند که رئیس جمهوری باید در تصیممش مبنی بر توقف کار پروژه برق سولری و بند بخش آباد بازنگری کند. این افراد می‌گویند برق برای مردم فراه باعث ایجاد شغل و بهتر شدن وضعیت اقتصادی آنها خواهد شد.

در همین حال ناصر مهری سخنگوی والی فراه می‌گوید: تاکنون علت لغوه پروژه برق آفتابی این ولایت از سوی رئیس جمهور معلوم نیست، اما بگفته وی مقامهای محلی فراه در مورد تمدید پروژه برق فراه با رئیس جمهور گفتگو خواهند کرد.

این در حالیست که بگفته شورای ولایتی و باشنده‌های فراه، طی دو سال اخیر در نتیجه برخورد سلیقه دولت مرکزی ولایت فراه شاهد رویداد های بزرگ امنیتی و تلفات سنگین نیروهای امنیتی و غیر نظامیان نیز بوده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb