باشنده‌های هرات از روند توزیع پاسپورت در این ولایت شکایت دارند. آنان می‌گویند به دلیل نرسیدن پاسپورت از مرکز و بی نظمی در روند توزیع آن، روزها پشت دروازه ریاست مخابرات هرات سرگردان هستند. آنان همچنان  می‌گویند: بیش از دو ماه از بایمتریک شان گذشته است اما تاهنوز پاسپورت های خودرا دریافت نکرده‌اند.

در همین مسوولان ریاست مخابرات هرات می‌گویند: این ریاست به موقع پاسپورت‌های مردم را توزیع می کند اما به دلیل کم کاری ریاست عمومی پاسپورت در مرکز کشور، پاسپورت های مردم با تاخیر به این ولایت می رسد.

حکمت الله حبیبی سرپرست ریاست مخابرات و تکنالوژی هرات می‌گوید که آنان  به موقع پاسپورت های مردم را توزیع می کنند اما به دلیل کم کاری ریاست عمومی پاسپورت در مرکز کشور، پاسپورت های مردم با تاخیر به این ولایت می رسد.

در همین حال مسوولان در شورای ولایتی هرات وضعیت توزیع پاسپورت در این ولایت را غیرقابل قبول می‌خوانند. کامران علیزایی رییس این شورا می‌گوید: مسوولان ریاست عمومی پست وعده داده که برای سهولت در توزیع پاسپورت و جلوگیری از ازدحام مردم، بخش دوم پست را در هرات فعال می‌سازند.

بخش پست ریاست مخابرات در بدل توزیع هر قطعه پاسپورت ۵۰۰ افغانی پول می‌گیرد. براساس مسوولیت اداره پست، تمام پاسپورت‌های شهروندان باید به خانه‌های شان برده شده و توزیع گردد. اما مردم برای به دست آوردن پاسپورت های اینگونه روزها انتظار می‌کشند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb