مصئونیت شغلی و جانی بزرگ ترین دغدغه خبرنگاران هرات!

خبرنگاران هرات مصئونیت شغلی و جانی ندارند و دولت چندین سال می‌شود که به این مسئله توجه‌ای نمی‌کند، شماری از خبرنگاران هرات با بیان این مطلب تاکید دارند، طی سال های پسین آزادی بیان و فعالیت‌های خبرنگاران جز دستاوردهای حکومت افغانستان بوده است اما دولت به حقوق خبرنگاران توجه‌ای نکرده است.

خبرنگاران با دشواری‌های فراوانی چون عدم مصئونیت شغلی وجانی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما حکومت افغانستان هیچ تلاشی برای دست یافتن خبرنگاران به حقوق شان نکرده است.

از سویی هم مسوولان ارشد امنیتی در هرات خبرنگاران را نمادی از ایستادگی و خدمت برای جامعه توصیف می‌کنند. محمد جمعه عدیل فرمانده زون ۶۰۶ انصار تاکید دارند، طی شانزده سال اخیر خبرنگاران همانند نیروهای امنیتی جهت اطلاع رسانی و خون شان را فدای کشور کردند.

از سوی فعالان مدنی با انتقاد از دولت می‌گویند: طی سال‌های پسین خبرنگاران کشور جهت باز نمودن افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیقی تاثیر بسزای داشته‌اند اما حکومت توجهی خاصی برای رسیدگی به چالش‌های فرا راه خبرنگاران ننموده است.

این در حالیست که همایشی از سویی یک نهاد خیریه در حالی راه اندازی گردید که حتی تا هنوز ۲۷ حوت روز خبرنگار به گونه رسمی در تقویم کشور درج نگردیده است، باید منتظر نشست که چه زمانی حکومت برای دسترسی خبرنگاران به حقوق شان تلاش خواهد کرد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb