آزار و اذیت خیابانی مسله تازه‌ای نیست و بیشتر زنان قربانی این پدیده می‌شوند؛شماری از فعالان حقوق زن در هرات می‌گویند؛ از افزایش آزار و اذیت‌های خیابانی در این شهر نگران هستند. در برخی موارد؛ نوع نوع نگرش افراد و دید برتری جویانه مردها نسبت به زنان؛ علت بروز ازار و اذیت خیابانی می‌شود.نتایج پژوهشی که صورت گرفته نشان می‌دهد، حتی در کتاب‌های درسی معارف هم برابری جنسیتی وجود ندارد.

جامعه شناسان باور دارند؛پدیده ازار و اذیت خیابانی یک شبه از بین نمی‌رود؛ و باید برای کاهش ان؛ قانون منع ازار و اذیت زنان إجرائی شود؛

با همه این ها مقام‌های محلی هرات با انکه مشکل ازار و اذیت خیابانی و نیز نبود برابری جنسیتی را می‌پذیرند؛ اما از تعهد حکومت برای حمایت از زنان برای مبارزه با این دو پدیده سخن می‌زنند.

شاید کمتر زنی پیدا شود که در کوچه و خیانان مورد ازار و اذیت قرار نگرفته باشد؛همین مسله باعث شده تا حالا زنان برای کاهش ازار و اذیت های خیابانی دست بکار شوند و داد خواهی کنند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb