شماری از خبرنگاران هرات از عدم دسترسی به اطلاعات شاکی هستند،  خبرنگاران با انتقاد از مسوولان اداره‌های گمرک، مستوفیت، عراضی و سخنگویان مقام‌های محلی فراه و نیمروز می‌گویند: آنان عمدا معلومات را در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند.

اما مسوولان ارگان‌های محل به سخنگویان و کارمندان مطبوعاتی اداره‌های محلی در غرب کشور هشدار می‌دهند که اگر اطلاعات را در دسترس خبرنگاران نگذارند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت، سخنگوی ارگان‌های محل که به هرات سفر کرده می‌گوید: اداره‌های دولتی ملزم‌اند تا قانون حق دسترسی به معلومات را رعایت نمایند.

در همین حال منیره یوسفزاده سخنگوی اداره ارگان‌های محل از افزایش تشکیلات بخش مطبوعاتی اداره‌های محلی ولایت های حوزه غرب کشور سخن می‌زند.

به باور کارشناسان اداره‌هایی که حاضر نمی‌شوند اطلاعات  را در دسترس رسانه‌ها قرار دهند ریگی در کفش شان است، دیده شود وعده‌هایی که مسوولان ارگان‌های محل به خبرنگاران هرات سپردند چه زمانی عملی خواهد شد؟

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb