پروژه ساخت شفاخانه کادری دانشگاه هرات به دلیل اختلافات میان وزارت تحصیلات عالی و شرکت ساختمانی سازنده این دانشگاه، بی سرنوست است. قرار بود کار ساخت این شفاخانه هشت ماه پیش آغاز شود اما به دلیل اخلافات میان دولت و شرکت سازنده کمپلکس دانشگاه هرات، این پروژه آغاز نشده است. خلیل احمد شهیدزاده نماینده مردم هرات در  شورای ملی می‌گوید که، یک میلیون دالر بابت ساخت این شفاخانه از سوی پارلمان پاس شده است اما هشت ماه می‌شود که به دلیل اختلافات، این پروژه بی سرنوشت است.

محمد یونس رهنورد رییس اقتصاد هرات نیز می‌پذیرند که بودجه ساخت شفاخانه کادری دانشگاه هرات در بودجه سال مالی گذشته این ولایت وجود داشت اما مصرف نشده باقی مانده است. رئیس اقتصاد هرات نیز دلیل مصرف نشدن این پول را اختلافات میان شرکت سازنده کمپلکس دانشگاه هرات و دولت افغانستان می‌خواند.

اما مسوولان محلی در هرات ابراز امیدواری می‌کنند که در جریان سال نو، کار ساخت شفاخانه کادری دانشگاه این ولایت آغاز خواهد شد. آنگونه که سخنگوی والی هرات می‌گوید: در سفر اخیر وزیر تحصیلات عالی به هرات، والی این ولایت این مسئله را با او در جریان گذشت و وزیر وعده داده است که این مشکل به زودی حل خواهد شد.

حکومت افغانستان پروژه ساخت شفاخانه کادری دانشگاه هرات را به داوطلبی گذاشت اما شرکت سازنده کمپلکس این دانشگاه ادعا دارد که این پروژه نیز بخشی از پروژه ساختمانی دانشگاه هرات است و باید این شرکت کار ساخت این شفاخانه را به پیش ببرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb