آغاز دور اول کمپاین واکسین بهاری پولیو یا فلج کودکان در ولایت های حوزه غرب کشور

قرار است بیش از یک میلیون و ۳۰۰ کودک زیر پنج سال در این کمپاین واکسین شوند. در کنار واکسین پولیو، قرار است به بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار کودک بالای شش ماه نیز ویتامین ای داده شود. داکتر محمد اصف کبیر معاون ریاست صحت عامه هرات می‌گوید:  بیش از سیزده هزار تیم صحی مسوولیت تطبیق این کمپاین را به عهده دارند.

در ولایت غور و لسوالی فارسی ولایت هرات به دلیل مساعد نبودن هوا این کمپاین تطبیق نمی‎‌شود اما با مساعد شدن هوا این روند آغاز خواهد شد. بیش از ۱۳۰ هزار کودک زیر پنج سال از این کمپاین بازمانده‌اند. در ولسوالی بکوه ولایت فراه نیز تهدیدهای امنیتی در برابر کمپاین واکسین پولیو وجود دارد اما محمد آصف رحیمی والی هرات می‌گوید: این ممانعت‌ها با پادرمیانی بزرگان محل برطرف خواهد شد.  با این حال، از این مجموع ۶۹۰ هزار کودک زیر پنج سال در ولایت هرات واکسین پولیو می‌شوند.

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند: هیچ این مانعی فرا راه این کمپاین در این ولایت وجود ندارد و حتا در مناطق زیر نفود طالبان نیز، کمپاین واکسین پولیو تطبیق می‌شود.

مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که سه سال می‌شود هیچ نشانه‌ای از وجود ویروس پولیو در این ولایت دیده نشده است اما آنان نگران بیجاشدن مردم از سایر ولایت‌ها به هرات هستند. براساس گزارش‌ها، دو واقعه پولیو در سطح افغانستان در ولایت‌های کندهار و ننگرهار ثبت شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb