حضور مخالفان مسلح دولت و ناامنی‌ها در شماری از ولسوالی‌های هرات، تطبیق پروژه‌های انکشافی و توسعوی را با چالش‌های جدی روبه رو ساخته است. محمد یونس رهنورد رییس اقتصاد هرات می‌گوید: نگران این ناامنی‌ها هستند و از ادارات امنیتی می خواهند تا زمینه را برای راه اندازی برنامه‌های توسعوی حکومت فراهم سازند.

این مسوولان تاکید می‌کنند که حضور مخالفان مسلح دولت و ناامنی‌ها، روند نظارت از پروژه‌های انکشافی در برخی ولسوالی‌های هرات را با دشواری روبه رو ساخته است.

بیشتر ناامنی‌ها در ولسوالی‌های گلران، کشک کهنه و کشک رباط سنگی ولایت هرات وجود دارد. مسوولان محلی در هرات می‌گوید: حکومت از تمام نیروی خود برای راه اندازی و تطبیق پروژه‌های انکشافی و توسعوی استفاده می‌کند.

در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات ناامنی‌ها و حضور مخالفان مسلح دولت در شماری از ولسوالی‌های این ولایت را می‌پذیرد و آن را جدی می‌خواند.

در کنار ولسوالی‌های کشک کهنه، کشک رباط سنگی و گلران، حضور مخالفان مسلح دولت در شیندند و برخی ولسوالی‌های تازه تشکیل هرات نگران کننده خوانده می‌شود. به گفته‌ای مسوولان ریاست اقتصاد هرات، تطبیق پروژه‌های انکشافی در این مناطق ناامن، ناممکن است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb