فروشندگان مواد مخدر در روز روشن و به راحتی در سطح شهر هرات مواد مخدر برای معتادان به فروش می‌رسانند. شماری از متعادان که در میان بلوارهای شهر هرات شب و روز شان را سپری می نمایند اعتراف می‌کنند، که مواد مخدر را به راحتی و بدون دخالت پولیس از میان بلوارهای شهر خریداری می‌کنند.

حضور معتادین در میان بلوارهای پایتخت فرهنگی افغانستان از یک سو و سرقت اموال دوکانداران حاشیه خیابان شهر نو از سوی دیگر باشندگان هرات را سخت نگران ساخته است، شماری از ساکنان این منطقه با انتقاد از اداره محلی هرات می‌گویند: معتادین بر علاوه پخش ویروس‌ها اموال شان را به سرقت می‌برند.

با وجود نگرانی‌های باشندگان هرات از افزایش فروش مواد مخدر در این ولایت اما مسوولان در فرماندهی پولیس هرات سال جاری را سال پردستاوردی در حیطه بازداشت قاچاق بران و خورده فروشان مواد مخدر عنوان می‌کنند. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات می‌گوید: طی سال جاری نزدیک به چهار صد تن از قاچاقچیان و خورده فروشان مواد مخدر بازداشت شده‌اند که از میان شان بیش از پنجاه تن قاچاقبران حرفه‌ای مواد مخدر بوده‌اند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb