نبود دادستان‌های زن در ولسوالی‌ها مشکلاتی را برای بانوان به باور آورده است  و در برخی موارد سبب پایمال شدن حقوق‌شان شده است. یکی از نگرانی‌های عمده فعالان حقوق زن؛ وضعیت نا بسامان زنان در ولسوالی‌ها و مناطق دور است؛ هرچند دادستانی‌های منع خشونت در مرکز شهرها ایجاد شده؛ اما این دادستانی‌ها هنوز هم در ولسوالی‌ها راه اندازی نشده است.

فعالان حقوق زن در هرات تاکید دارند؛ باید دادستان‌های زن افزون بر مرکز شهر برای رسیدگی به وضعیت زنان در ولسوالی‌ها نیز استخدام شوند. از سویی هم مقام‌های محلی هرات می‌گویند؛ حکومت برای دسترسی بیشتر زنان ولسوالی‌ها به خدمات حقوقی تلاش خواهد کرد.

مسوولان ریاست دادستانی هرات تاکید دارند؛ از میان بیش از ۶۰ دادستان در این نهاد؛ ۱۴ تن شان بانوان هستند؛ و در آینده شمار این دادستان‌ها افزایش خواهد یافت؛ تا زمینه حضور دادستان‌های زن در ولسوالی نیز فراهم شود.

در این میان مسوولان محلی هرات می‌گویند؛ هدف وزارت امور زنان افغانستان  رسیدگی بیشتر به زنان روستایی است و مقام‌های محلی نیز در جهت فراهم شدن خدمات حقوقی به زنان در ولسوالی‌ها تلاش می‌کنند.

با این همه آمار ارایه شده از سوی دادستانی منع خشونت در برابر زنان هرات نشان می‌دهد؛ در جریان سال روان؛ ۲۴۶ مورد خشونت در برابر زنان در این نهاد به ثبت رسیده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb