چند ماه پیش همزمان با افزایش حملات مخالفین مسلح دولت و سقوط پاسگاه های امنیتی در فراه، کار ساخت بند بخش آباد این ولایت نیز متوقف گردید. اما اکنون عبدالبصیر سالنگی والی فراه از تلاش‌ها برای آغاز دوباره بند بخش آباد سخن می‌گوید: وی می‌افزاید: در مورد آغاز مجدد کار ساخت بند بخش فراه آباد با رئیس جمهور کشور گفتگو کرده، و رئیس جمهور برایش وعده سپرده است  که برای آغاز دوباره بند بخش آباد اراده قوی دارد.

والی فراه ازکشورهای همسایه از جمله ایران می‌خواهد که برای متوقف کردن بند بخش آباد در فراه مداخله نکند. بگفته وی، آب دریایی فراهرود فراوان است و در صورت اعمار بند بخش آباد نیز، هزاران متر مکعب آب اضافه به کشور ایران سرازیر خواهد شد.

در همین حال فعالین مدنی فراه هر چند در مورد ساخت بند بخش آباد نا امید هستند، اما هشدار می‌دهند که اگر بند بخش آباد اعمار نگردد، باشند‌ه‌های این ولایت در سال‌های آینده، در کنار نبود آب زراعتی با فاجعه کمبود آب آشامیدنی روبرو خواهند شد.

فراه از ولایات است  که طی شانزده سال اخیر شاهد تکمیل و فتتاح هیچ یک از پروژه‌های بزرگ حیاتی نبوده است. بگفته باشنده‌های فراه برخورد دولت مرکزی با این ولایت سلیقه‌ای بوده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb