طی سال‌های اخیر حقوق جوانان هرات از سوی حکومت مرکزی تلف شده است، شماری از جوانان هرات با انتقاد از حکومت وحدت ملی می‌گویند: روند استخدام در بست‌های دولتی بر اساس مسایل سمتی، قومی و ارتباطات است.

از آغاز حکومت وحدت ملی سهم  جوانان  تحصیل کرده هرات در ترکیب حکومت وحدت ملی کم رنگ بوده است، سید وحید قتالی شهردار هرات می‌گوید: سران حکومت هرات را انزوا قرار داده‌اند اما نسل نو هرات از این پس تصمیم گیرنده و مرجع قدرت درافغانستان خواهند بود.

از جانب دیگر بیش از ۶۵ درصد نفوس افغانستان جوانانی هستند که بین ۲۵ – ۳۰ سال سن دارند، نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می‌گوید: مشکل بیکاری جوانان افغانستان شمول است و جهت رعایت شفافیت در پروسه استخدام سیستم ثبت نام آنلاین در اداره اصلاحات اداری راه اندازی شده است، وی به جوانان هرات وعده داد که به گونه عادلانه در بست‌های دولتی بر اساس شایستگی شان جذب خواهند شد.

در این میان فعالین مدنی هرات وعده‌هایی که رییس جمهور و اعضای حکومت به جوانان هرات داده‌اند را عوام فریبانه میدانند.

این همایش در حالی برگزار شد که طی سال‌های اخیر همواره سران حکومت وعده ایجاد کار به جوانان را داده‌اند، اما تا هنوز جوانان تحصیل کرده هرات از درناچار به کشورهای خارجی مهاجر می‌شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb