یک مرکز کامپیوتر و کتابخانه در خوابگاه دخترانه دانشگاه هرات افتتاح شد. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی کشور که به هرات آمده است می‌گوید: این مرکز کامپیوتر و کتابخانه در بلند بردن ظرفیت‌های علمی دانشجویان مهم است.

به گفته ای او، وزارت تحصیلات عالی تلاش دارد تا زمینه فراگیری علوم نوین را برای دانشجویان دختر و پسر مساعد سازد.

در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات می‌گوید: در سال‌های اخیر امکانات زیادی در اختیار دانشجویان قرار گرفته و ظرفیت‌های علمی آنان نیز گسترش یافته است. به گفته ای او، پس از این نیازی نیست تا دانشجویان دختر برای انجام کارهای علمی شان به مراکز کامپیوتری سطح شهر بروند.

صدها تن از دانشجویان دختر دانشگاه هرات که باشنده‌های ولایت‌های مختلف کشور هستند در این ساختمان نو تاسیس زندگی می‌کنند. مقام‌های دانشگاه هرات می‌گویند که در این ساختمان سهولت‌های خوبی برای دانشجویان آماده شده و مجهز به امکانات پیشرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb