تابلوی دانشگاه هرات تاهنوز بی سرنوشت است. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی کشور می‌گوید که به دلیل پاس نشدن قانون تحصیلات عالی از سوی پارلمان آنان نتوانسته تا مشکل این تابلو را حل کنند.

مقام‌های محلی هرات که همواره از بررسی این موضوع خبر می‌دادند و تاکید داشتند که با هماهنگی مقام‌های مرکزی این مشکل را حل می‌سازند؛ اکنون به گفته‌های وزیر تحصیلات عالی مهر تایید می‌گذارند.

شماری از نماینده‌های مردم هرات در مجلس نماینده‌گان می‌گویند که قانون تحصیلات عالی از سوی این مجلس پاس شده و وزارت تحصیلات عالی باید همانند سایر دانشگاه‌های کشور، تابلوی دانشگاه هرات را نیز به دو زبان رسمی کشور نصب کند.

پیش از این مسوولان دانشگاه هرات گفتند که برخی‌ها مسئله تابلوی این دانشگاه را سیاسی ساخته و از بابت دامن زدن به آن، سود می‌برند. اما اکنون عبدالله فایز رئیس دانشگاه هرات می‌گوید که مشکل نصب نشدن تابلوی این دانشگاه جدی نیست.

در یک و نیم سال گذشته مشکل تابلوی دانشگاه یکی از معضل‌های جدی در ولایت هرات به شمار رفته است. با اینکه مقام‌های محلی این ولایت بارها تهعد دادند که به زودی این مشکل را برطرف می‌سازند اما تاهنوز کاری نکرده‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb