پناهجویان افغانستان که از کشورهای همسایه به کشور بازگشت کرده‌اند وضعیت دشواری دارند؛ شماری از بازگشت کنندگان که از کشورهای پاکستان و ایران به هرات آمده‌اند؛ می‌گویند زندگی شان را با دشواری‌های فراوانی سپری می‌کنند و نهادهای کمک کننده و حکومت افغانستان تا کنون به انها بگونه درست رسیدگی نکرده است.

اکنون جمعیت هلال احمر افغانستان توزیع بسته‌های کمکی را برای ۳۰۰ خانواده بازگشت کننده در هرات آغاز کرده است؛ اما مسوولان این نهاد می‌پذیرند که وضعیت بازگشت کنندگان نگران کننده است و باید به آنها رسیدگی بیشتری شود.

این شمار از خانواده‌های بازگشت کننده که از ولایت‌های گوناگون کشور هستند؛ تاکید دارند به دلیل ناامنی‌ها ؛ پس از بازگشت از کشورهای همسایه نتوانسته‌اند به ولایت‌های اصلی شان بروند؛ از همین رو راهی هرات شده‌اند. در کنار خانواده‌های بازگشت کننده از کشورهای خارجی؛ وضعیت بیجا شدگان داخلی نیز نگران کننده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb