سخنگویان نهادهای دولتی در غرب افغانستان بویژه هرات اطلاعات دسته اول و موثق را در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند. مسوولان نهاد “نی” در هرات سخنگویان اداره‌های دولتی را متهم به نقض قانون حق دسترسی به اطلاعات می‌کنند.

مجیب خلوتگر رئیس دفتر نی می‌گوید وضعیت اطلاع رسانی در ولایت‌های حوزه غرب کشور به ویژه هرات فاجعه بار است و مسوولان اداره‌هایی چون گمرک  حتی حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نمی‌شوند.

او می‌گوید نهادهای دولتی باید پاسخگو خبرنگاران و رسانه‌ها باشند. از سوی دیگر شماری از  خبرنگاران از عملکرد نهادهای حامی خبرنگاران انتقاد می‌کنند و می‌گویند: نهادهای حامی خبرنگاران به دنبال تطبیق پروژه‌های شان هستند و موثریتی در حل مشکلات خبرنگاران ندارند.

در عین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تاکید می‌کند که تمام اداره‌های دولتی در این ولایت پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران هستند. او می‌گوید اگر مسوول هر اداره از پاسخگویی به خبرنگاران سر باز زنند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.

از سوی دیگر مسوولین در گمرک هرات می‌گویند به دستور وزارت مالیه افغانستان نمی‌توانند آنها پاسخگوی پرسش خبرنگاران باشند. یک تن از مسوولین این اداره می‌گوید دولت مرکزی باید این مشکل را حل کند آزادی بیان و موثریت رسانه‌ها همواره جز دستاوردهای شانزده ساله حکومت افغانستان عنوان شده است، اما با گذشت بیش از یک و نیم دهه تا هنوز دسترسی به اطلاعات موثق چالش یست که خبرنگاران را نگران ساخته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb