هنوز هم طالبان مسلح شبانه میلیون‌ها افغانی را تحت نام مالیاتی گمرکی از ماشین‌های تجارتی در فراه جمع آوری می‌کنند. اعضای شورای ولایتی در این ولایت می‌گویند: بیشتر از چهار ماه می‌شود، که طالبان مسلح شبانه میلیون‌ها افغانی را از ماشین‌های تجارتی در ولسوالی قلعه کاه فراه جمع آوری می‌کنند و دولت تاکنون اقدام عملی را برای از جلوگیری از این باج گیری کاری نکرده است.

فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه می‌گوید: طالبان مسلح هنوز هم در منطقه ملا لالو ولسوالی قلعه کاه از ماشین‌های بزرگ تجارتی بطور علنی پول جمع آوری می‌کنند، و با این پول سلاح و تهجهیزات جنگی خریداری می‌کنند.

از سوی دیگر فعالین مدنی در فراه می‌گوید هر روز میلیون‌ها افغانی پول مردم و دولت توسط طالبان مسلح جمع آوری می‌شود و هیچ نهادی در این زمینه پاسخگو نیست.

در همین حال فضل احمد شیرزاد فرمانده پولیس فراه می‌گوید: تاکید می‌کند که به زودی با طالبانی که از موترهای باربری پول جمع آوری می‌کنند برخورد خواهد شد. او می‌گوید در حال نیروهای امنیتی نمی‌توانند به صورت دامدار در مسیری که طالبان اقدام به اخاذی می‌کنند گشت و گذار کنند.

از حدود چهار ماه بدین سو در هر شبانه روز طالبان مسلح هفت میلیون افغانی از درک جمع آوری پول از موترهای تجارتی بدست می‌آوردند. با اینکه بارها فعالین مدنی از این مسله اظهار نگرانی کردند اما تاکنون اقدام عملی برای بر چیدن پاسگاه طالبان در آن مسیر کاری صورت نگرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb