بیشترین تمرکز نهادهای حکومتی هرات در بازسازی‌های شهر هرات در چند ماه گذشته دقیقا در مناطقی بود که یا محل مراسم تاپی بود و یا هم گذر مهمانان داخلی و خارجی از آن منطقه می‌گذشت. شهروندان هرات می‌گویند مسوولان محلی توجه آنچنانی به مناطق محروم هرات ندارند. این افراد می‌گویند دولت همواره شعار انکشاف متوازن را سرداده اما دیده می‌شود که تنها برخی مناطق همواره بازسازی می‌شوند.

از سوی هم مسوولین در شهرداری هرات می‌گویند بودجه این ادراه در سال ۹۷ به گونه درست در تمام نواحی هرات به مصرف خواهد رسید. سید وحید قتالی شهردار هرات می‌گوید در چند سال گذشت توجه آنچنانی به مناطق محروم شهر هرات صورت نگرفته و او تلاش خواهد کرد تا پروسه بازسازی به آن مناطق بکشاند.

با این همه شهردار هرات می‌گوید؛ اولیت کاری این نهاد در جریان سال روان مالی و سال پیشروی خورشیدی رسیدگی به مناطق درب قندهار، پایان آب، اسپین ادی و پسته نمبر یک شهر هرات است؛ بگفته او بودجه شهرداری در سال روان مالی بگونه تنظیم شده تا پول این نهاد بگونه متوازن در تمامی ناحیه‌های شهر به مصرف برسد. آنگونه که مسوولان شهرداری هرات می‌گویند؛ قرار است بزودی روند قیررزی چندین خیابان در مناطق محروم شهر هرات آغاز شود و کارهای تدارکاتی آن نیز نهایی شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb