درج اجباری قوم در فورم‌های استخدام کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی متقاضیان کار در این کمیسیون و فعالان مدنی در هرات را به دنبال داشته است. آنان می‌گویند که افراد باید بر اساس شایسته‌گی در کمیسیون انتخابات استخدام شوند نه بر اساس قومیت.

اما مقام‌های دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می‌گویند: این فورم ها معیاری است و از سوی دفتر مرکزی شان تایید شده است. به گفته  احمد داوود صدیق زاد رییس دفتر ولایتی  این کمیسیون در هرات، درج قوم در این فورم‌ها از تلف شدن حقوق جوانان اقوام مختلف جلوگیری می‌کند.

شماری از فعالان مدنی در هرات نیز نگران درج اجباری قوم در فورم‌های استخدام کمیسیون مستقل انتخابات هستند و این مسئله را خطر جدی در اتحاد و یکپارچگی مردم افغانستان می‌داند. این فعالان مدنی تاکید می‌کنند که باید مسائل قومی کنار گذاشته شود و جوانان بر اساس شایسته‌گی شان وارد بازارهای کار در کشور شوند.

نگرانی‌ها از درج اجباری قوم در فورم‌های استخدام کمیسیون مستقل انتخابات در حالی افزایش یافته که دفتر ولایتی این کمیسیون در هرات روند جذب کارمند را آغاز کرده است. این کمیسیون بیش از ۳۵۰ بست مختلف را به اعلام داده است و تاکنون هزاران تن برای مقرر شدن دراین بست‌ها، ثبت نام کرده‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb