بیش از هشتاد عراده موتور سایکل و مقداری تجهیزات دفتری از سوی اداره صحت عامه هرات به کلینیک‌ها و مراکز درمانی والسوالی‌های این ولایت توزیع گردید.

عبدالحکیم تمنا رییس صحت عامه هرات می‌گوید: با توزیع این وسایل چالش‌های واکیسناتورها و کارمندان صحی در روستاهای هرات برطرف خواهد شد.

از سویی هم نمایندگان مردم در پارلمان کشور و شورای ولایتی هرات از توزیع این تهجیزات استقبال می‌کنند اما تاکید دارند، وزارت صحت عامه کشور باید کارهایی زیربنایی را در حوزه صحت در هرات انجام دهد، این نمایندگان می‌گویند: در حال حاضر ولایت هرات نیازمند بیمارستان ایمرجنسی، انتقال بیمارستان کودکان از منطقه شیدایی به شهر هرات و انکشاف بیمارستان مرکزی هرات است.

با این وصف مسوولان محلی هرات، تاکید دارند، خدمات صحی در شهر و ولسوالی‌های هرات باید به گونه یکسان برای مردم ارائه شود، محی الدین نوری معاون ولایت هرات می‌گوید: اداره محلی تلاش دارد تا خدمات صحی را از آدرس اداره صحت عامه انکشاف دهد.

این تجهیزات در حالی توزیع می‌شود که در سال‌های اخیر کارمندان صحی در والسوالی‌های دور دست هرات دسترسی مناسب به وسایل ترانسپورتی نداشته‌اند، دیده شود با توزیع این امکانات آیا چالش‌های کارمندان صحی مرفوع خواهد شد؟

https://www.facebook.com/heratpaperfb