بیش از ۷۰ پرونده فساد اداری و اختلاس طی سال روان در اداره دادستانی هرات به ثبت رسیده است. عبدالحق احمدی رییس دادستانی هرات با بیان این مطلب می‌گوید: ۱۴۰ تن از کارمندان دولتی در پیوند به رشوه ستانی و اختلاس به نهادهای عدلی و قضایی معروفی شده‌اند.

به گفته وی اکثر افرادیکه در فساد اداری به گونه مستقیم و غیر مستقیم دست داشته‌اند کارمندان اداره‌های دولتی به ویژه اداره‌های درآمدزا هستند.

در همین حال جان کوکا کاری فرمانده نیروهای حمایت قاطع در غرب کشور به مبارزه جدی با فساد اداری تاکید می‌کند و می‌گوید: نیرهای حمایت قاطع بر علاوه آموزش نیروهای  امنیتی افغان جهت مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستانی را پشتبانی می‌کنند.

با این وصف مسوولان در اداره محلی هرات از اراده قاطع شان، جهت مبارزه با فساد اداری سخن می‌زنند و می‌گویند: حمایت نیروهای حمایت قاطع از پروسه مبارزه با فساد اداری می‌تواند در کاهش میزان فساد اداری در هرات موثر باشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb