طالبان مسلح برای فروش سلاح ها، پاسگاه های امنیتی را مورد حملات قرار میدهند؛  عبدالبصیر سالنگی والی فراه با بیان این مطالب می‌گوید: طالبان مسلح در این ولایت، سلاح‌های نیروهای امنیتی را در جمعه بازارهای ولسوالی‌های نا امن به فروش می‌رسانند.

از سویی هم فضل احمد شیرزاد فرمانده پولیس این ولایت از کمبود نیروهای پولیس و تجهیزات جنگی ابراز نگرانی میکند. او می‌افزاید: در نتیجه کمبود پرسونل پولیس در تمام شهر فراه فقط دو حوزه امنیتی وجود دارد و در ولسوالی‌های بزرگ فراه نیز  ۵۰ الی صد پولیس وجود دارد، که با این نیروهای کم پولیس تامین امنیت دشوار است.

در همین حال یک جنرال وزات دفاع که به ولایت فراه سفر کرده می‌گوید: بعد از این زون غرب کشور شاهد نا امنی‌های بیشتری خواهد بود. بگفته او با وجود مداخلات مستقیم پاکستان، ایران نیز بخاطر به تعویق افتادن بندهای آبی در زون غرب و تغیر مسیر پروژه تاپی از افغانستان به ایران برای افزایش نا امنی مداخلات‌اش را افزایش خواهد داد.

مقام‌های محلی فراه نیز برای بهبود وضع امنیتی از باشند‌ه‌های این ولایت خواهان همکاری اند ، به باور آنان بدون همکاری مردم عام تامین امنیت در این ولایت ناممکن خواهد بود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb