شش ولسوال هرات  به اساس فرمان رئیس جمهوری از یک ولسوالی به دیگر ولسوالی تبدیل شدند.

عملکرد شش ولسوال هرات، مسوولان ارگان‌های محل و مقام عالی ریاست جمهوری را بر آن داشت تا دست به یک سلسله تغییر و تحولات در حیطه بوجود آمدن اصلاحات بزنند، بر این اساس والسوال‌های غوریان و چشت ، پشتون زرغون و گلران، کشک کهنه و ادرسکن به ترتیب جاهای شان تبدیل شد.

اما تغییر و تبدیلی شش ولسوال هرات با موافقت و مخالفت برخی از نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات روبرو شده است، برخی از اعضای شورای ولایتی هرات معتقدند، جابجایی‌ها و استفاده از کدر‌های جوان می‌تواند برای باشندگان ولسوالی‌ها موثریت بیشتری داشته باشد.

اما برخی از اعضای شورای ولایتی هرات ساز مخالف می‌زنند و تاکید دارند، افرادیکه تبدیل شده‌اند، ممکن است در انجام  وظایف‌شان عملکرد ضعیفی از خود شان نشان داده باشند، این نمایندگان از اداره محلی هرات می‌خواهند تا در این زمینه وضاحت دهد.

این برای نخستین باری است که هرات شاهد تغییر و تبدیلی والسوال‌ها شش ولسوالی به صورت همزمان است، دیده شود به انجام این اصلاحات چه تغییرات در روند پیشرفت کار این ولسوالی‌ها رونما خواهد شد؟

https://www.facebook.com/heratpaperfb