به تازه گی ۳۵۷ بست این کمیسیون به اعلام رفته و این بست‌ها در بخش‌های مختلف است. احمد داوود صدیق زاد رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می‌گوید: تمام این بست‌ها مربوط به شهر هرات می‌شود و نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ بست دیگر نیز که مربوط به ولسوالی‌های این ولایت می‌شود، به زودی اعلام خواهد شد.

شماری از متاضیان که برای جذب شدن در کمیسیون انتخابات به اینجا آمده از این کمیسیون می‌خواهند که در روند جذب کارمندان دقت کرده و شایسته سالاری را در نظر بگیرد.

در همین حال شماری از آگاهان امور تاکید می‌کنند که کمیسیون انتخابات باید افراد شایسته و متعهد را در این کمیسیون جذب کنند. به باور آنان، در انتخابات گذشته بیشتر از همه؛ برخی کارمندان این کمیسیون در تقلب‌های گسترده دست داشتند.

اما احمد داوود صدیق زاد رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات تاکید می‌کند، کارمندان گذشته این کمیسیون که در تقلب‌ها دست داشته شامل لیست سیاه شده و دوباره جذب نخواهند شد.

به دلیل تقلب‌های گسترده در انتخابات گذشته، خیلی از مردم به کمیسیون مستقل انتخابات بی باور هستند. اما مسوولان این کمیسیون می‌گویند: تدابیر جدی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پیش رو روی دست گرفته شده و تجربه تلخ گذشته تکرار نخواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb