در جریان سفر چهار روزه رئیس جمهور غنی به هرات و برگزاری مراسم افتتاح پروژه تاپی، ولایت هرات شاهد هیچ رویداد ناامنی نبود.

شماری از باشنده‌های هرات با ابراز رضایت از عملکرد نیروهای امنیتی کشور می‌گویند: در این مدت شاهد رویداد ناامنی نبوده و این مسئله قدرتمند شدن نظامیان کشور را در تامین امنیت ثابت می‌سازد.

فعالان مدنی نیز به این باور هستند که نیروهای امنیتی افغان به ظرفیت‌های بالایی دست یافته و توانمند شده‌اند. اما آنان می‌گویند: حکومت باید این ظرفیت‌ها  و توانمندی‌های نیروهای امنیتی کشور را درست مدیریت کند. به باور آنان ، در مواردی عامل شکست نیروهای امنیتی و وقوع ناامنی‌ها و حملات هراس افگنانه، مدیریت ضعیف مقام‌های ارشد امنیتی است.

محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس هرات می گوید: در جریان مراسم افتتاح تاپی و سفر چند روزه‌ای رئیس جمهور غنی در این ولایت، هیچ رویداد ناامنی رخ نداده است. به گفته ای فرمانده پولیس هرات، در کنار نیروهای موجود در این ولایت، صدها نیروی آموزش دیده به شمول کماندوها نیز در تامین امنیت این روزها نقش مهمی داشته‌اند.

یک هفته پیش از برگزاری مراسم افتتاح تاپی و حضور سران کشورهای عضو این پروژه در ولایت هرات، تدابیر جدی امنیتی روی دست گرفته شد. در جریان حضور رئیس جمهور در هرات، بیشتر جاده‌های مرکزی شهر به خصوص جادی ولایت و سرک‌های فرعی متصل به آن، به طور کامل به روی مردم مسدود بود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb