دیدار های مردمی رییس جمهوری غنی در هرات از سوی برخی حلقات خاص مهندسی شده است. شماری از نمایندگان جوانان، زنان و فعالان مدنی که با رییس جمهوری دیدار کرده‌اند تاکید دارند؛ به کسانیکه در حضور رییس جمهوری صحبت کرده اند؛ گفته شده بود نباید سخنان شان انتقادی باشد.

آنان مدعی هستند که برنامه دیدار‌های مردمی رییس جمهوری در هرات از سوی برخی حلقات بگونه طرح ریزی و مهندسی شده بود؛ که افراد مشخصی در این دیدار‌ها حضور داشته باشند؛ از همین رو حرف دل مردم هرات به رییس جمهوری بیان نشده است.

گفته‌هایی وجود دارد که برخی افراد در نشست‌های مردمی رییس جمهوری تنها بخاطر کف زدن در هنگام سخنرانی او دعوت شده بودند، و نیز کسانیکه قرار بوده در حضور رییس جمهوری صحبت کنند؛ پیش از دیدار با او، برخی افراد نزدیک به رییس جمهوری متنی که قرار بوده توسط آنها خوانده شود را بررسی و بخش‌های انتقادی آنرا حذف کرده‌اند.

هرچند رییس جمهوری از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون هفت بار به هرات سفر نموده؛ اما آگاهان امور باور دارند، این سفرها دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای هرات نداشته، و رییس جمهوری نتوانسته به بخش عمده‌‍ای از وعده‌هایی که در سفرهای خود به هرات به باشندگان این ولایت سپرده عمل کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb