به دنبال حملات تروریستی در ولایت‌های کابل و هلمند و حملات خونین طالبان بر پاسگاه‌های ارتش ملی در ولایت فراه، رئیس جمهور غنی ضمن محکوم کردن این حملات، به مخالفان مسلح دولت هشدار می‌دهد که حکومت افغانستان به مبارزه خود در برابر این گروه‌ها ادامه می‌دهد. او همچنان تاکید می‌کند که هراس افگنان مانع پیشرفت و توسعه در افغانستان شده نمی‌توانند.

اما شماری از باشنده‌های هرات می‌گویند: رئیس جمهور به جای تسلیت گفتن کشتار افراد ملکی و نیروهای امنیتی از سوی گروه‌های تروریستی، اقدام جدی و عملی را در برابر شان بردارد. آنان از رئیس جمهور می‌خواهد که در برابر طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی، سیاست روشن و سختگیرانه‌ای را در پیش بگیرد.

آگاهان امور نیز به این باور هستند که نبود سیاست روشن حکومت افغانستان در برابر گروه‌های تروریستی باعث گسترش فعالیت‌های این گروه‌ها شده است و همه روزه از مردم و نیروهای امنیتی کشور قربانی می‌گیرند. پس از رویدادهای خونین در کشور همواره ریاست جمهوری و قصر سپیددار با خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و این حملات را محکوم کرده‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb