هفتاد درصد کاشی‌های مسجد جامع بزرگ هرات با خطر تخریب رو به رو است؛ زلمی صفا   آمر حفظ و مراقبت ابدات تاریخی هرات می‌گوید؛ با آنکه وزارت شهر سازی یک سال پیش ودعده سپرده، کار مرمت مسجد جامع را آغاز کند؛ اما این روند تا کنون اجرایی نشده است.

با قدم زدن در صحن مسجد جامع هرات و نگاه و به گرد و پیش آن، کاشی‌هایی به چشم میخورد که در گذر زمان تخریب شده؛ اما نگرانی در مورد تخریب کاشی‌های مسجد جامع بیش از این است؛ همایون احمدی  کارشناس تاریخی و فرهنگی باور دارد؛ ۲۰ درصد کاشی‌های مسجد جامع تا کنون تخریب شده و ۷۰ درصد کاشی‌های آن هم با خطر تخریب رو به رو است.

پیش از این دوباره مسجد جامع بزرگ هرات از سوی مهندسان فنی وزارت شهرسازی سروی شده؛ اما از آغاز کار عملی مرمت این مکان تا کنون خبری نیست؛ حالا سید سادات منصور نادری وزیر شهر سازی کشور که به هرات سفر  کرده؛ در هنگام بازدید از  مسجد جامع هرات، وعده می‌سپارد؛ کار عملی مرمت مسجد جامع در سال پیشرو آغاز شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb