محمد اشرف رئیس جمهور غنی می‌گوید گه پروژه تاپی برای رشد اقتصادی کشورهای عضو به ویژه افغانستان بسیار مهم است. ریس جمهور غنی می‌گوید: اهداف مشترک چهار کشور منطقه در این پروژه، برای بهبود وضعیت اقتصادی و تامین صلح و ثبات در این حوزه تاثیرگذار است.

به گفته ای رئیس جمهور غنی، بیشترین سود این پروژه نصیب مردم افغانستان می‌شود.

در همین حال مقام های محلی هرات نیز می‌گویند: پروژه تاپی در قسمت بهبود زندگی مردم این ولایت و رشد صنعت بسیار مهم است. آنگونه که  محمد آصف رحیمی والی هرات می‌گوید: با رسیدن گاز تاپی به این ولایت، صدها کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی هرات فعال خواهند شد.

اما پیام تاپی فراتر از مسایل اقتصادی و سیاسی است. رئیس جمهور غنی تاکید می‌کند که این پروژه برای تمام مردم افغانستان نوید به آینده بهتر را می‌دهد. به گفته‌ای رئیس جمهور، هراتی‌ها به وسیله‌ای تاپی، پیام وحدت ملی، حاکمیت قانون و همدیگر پذیری را به تمام افغان‌ها رسانده‌اند.

بخش بزرگ پروژه تاپی از خاک افغانستان و از برخی ولایت‌های غربی و جنوبی کشور می‌گذرد. افغانستان سالانه از بابت ترانزیت این پروژه، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر دریافت می‌کند. همچنان استفاده از گاز تاپی از سوی مردم افغانستان و فراهم ساختن هزاران شغل از دیگر مزیت‌های تاپی برای افغانستان خوانده می‌شود

https://www.facebook.com/heratpaperfb